YERDEN ISITMA SISTEMLERI ILE GELEN AVANTAJLAR

Enerji tasarrufu sağlar

Yerden ısıtma sistemleri ve geleneksel radyatör sistemlerinin ısı transfer prensipleri arasında temel farklılıklar bulunmaktadır. Radyatör uygulamalarında ısı transferinin büyük bölümü konveksiyon, yani havanın ısıtılarak mahal içerisinde taşınması ile gerçekleştirilirken; yerden ısıtma sistemlerinde transferin büyük kısmı radyasyon, yani ışınım ile gerçekleştirilir. Diǧer yandan radyatör sistemlerinde uygun oda sıcaklıǧını saǧlayabilmek için kazan suyu sıcaklıǧının 70 – 90°C’ye ulaşması gerekirken, REHAU Yerden ısıtma Sisteminde kazan suyu sıcaklıǧı maksimum 50°C olmalıdır, zira radyatör ile ısıtmada, radyatör panellerinin sıcaklıǧı 55-60°C’ye kadar ulaşırken, yerden ısıtma sistemlerinde konforlu bir ısınma için zemin sıcaklıǧı 27 29°C’dir.

Radyatör uygulamalarında havanın taşınması söz konusu olduǧundan ve hava hareketinin konfor sıcaklıǧını yükseltmesi sebebi ile hedeflenen mahal sıcaklıkları rehau yerden ısıtma sistemi ile hedeflenen sıcaklıktan 1 – 2ºC daha yüksek olmaktadır. Bu sıcaklık farklı saǧladıǧı yıllık %6 10 enerji tasarrufu sebebi ile küçümsenmemelidir. Yerden ısıtma sistemleri

 

Konforlu ısınma sağlar

Yerden ısıtma avantajları; Mekan içerisindeki sıcaklıǧın hem yatay, hem de dikey eksende homojen daǧılması sayesinde konforlu bir ortam saǧlar. Odanın her yanı eşit ısınır. Radyatör sisteminde yaşanan; peteklere yakın yerlerin sıcak, uzak yerlerin serin olması problemi yoktur. Yerden ısıtma sistemlerinde elde edilen sıcaklık dağılımı grafiǧinin, ideal daǧılıma çok daha yakın olduǧu görülmektedir.

                                    

Özel kollektör sistemleri ve oda termostatlarıyla birlikte, arzunuza göre, evinizi ister komple, ister kat, isterseniz de oda bazında sıcaklıǧını kontrol edebilir, istediǧiniz sıcaklık deǧerlerine ayarlayabilirsiniz. Zamanlama modülü ile evde olmadıǧınız zamanlarda sıcaklıkları düşürür, eve dönüşünüzden evvel mekan sıcaklıǧının istenen noktaya ulaşmasını saǧlayabilirsiniz.

                                                                   

Çevre dostudur

Yerden ısıtma uygulamaları söz konusu düşük sıcaklıklar sayesinde enerji tasarrufu saǧlarken, yer ısısı ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji verimli sistemler ile de kolayca kombine edilebilir. Yenilenebilir enerjili sistemlerin tamamen doǧal kaynaklardan yararlanırken kullanıcısına doǧal gaz ve mazot gibi fosil yakıtların fiyat deǧişimlerinden baǧımsızlık saǧlar. Aynı zamanda karbon salımını azaltarak çevrenin korunmasına da katkıda bulunuyorlar.

Toz yapmaz

Mekan içerisinde uçuşan tozların sebebi ortamdaki hava akımıdır. Hava akımının ise sebebi, mekandaki sıcak hava ile soǧuk havanın yer deǧiştirmesidir. Yani ortamdaki sıcaklık farkı ne kadar çok olursa, uçuşan toz miktarı da artacaktır. REHAU Yerden Isıtma Sisteminde mekan içerisindeki sıcaklık farkları radyatör sistemi ile karşılaştırıldıǧında çok daha düşük olduǧundan, oluşacak toz da bu oranda az olacaktır. Günlük yaşamdan da bilinmektedir ki radyatörlerin bulunduǧu camların perdeleri islenir. Bunun sebebi radyatörlerin ortamla aralarındaki sıcaklık farkının sebep olduǧu hava hareketleridir.


Estetiktir / güvenlidir

Yerden ısıtma sistemleri döşemenin altında kaldıkları için mekanların dilendiǧince dekore edilmesine imkan tanır. Herhangi bir alan ya da hacim kaybına sebebiyet vermediǧi gibi, göze hoş gelmeyen radyatör panellerini saklamak için de harcanacak zaman va paradan da tasarruf saǧlar. Özellikle çocuklar için sakatlanma ve kaza riski doǧuran radyatör panellerinin olmaması önemli bir avantajdır.

Varis yapmaz

Günümüz standartlarına göre ve doǧru bir şekilde uygulanmaları durumunda yerden ısıtma sistemlerinin insan saǧlıǧına herhangi bir zararları bulunmamaktadır. DIN EN 1264 yerden ısıtma uygulamalarında genel alanların sıcaklıklarını 29ºC ile sınırlandırmıştır. Insanın sahip olduǧu ortalama 37ºC’lik vücut sıcaklıǧı ve 33ºC’lik ayak sıcaklıǧı göz önünde bulundurulduǧunda 29ºC mertebesinde bir zeminin bacak damarlarında bir genişlemeye sebep olup varis meydana getirmeleri mümkün deǧildir.

Yerden ısıtma sistemleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgisi olmayan kimselerin, radyatör sistemi için yapılmış kazanları yerden ısıtmada aynen kullanıp, zemin sıcaklıǧını çok yüksek (>37°C) seviyelere ulaştırmaları nedeniyle, zaman içinde bu tür bir yanlış önyargı oluşmuştur.

Yüksek hacimli mahallerde uygulanabilir

Yerden ısıtma sistemleri tüm zeminden yukarı doǧru homojen bir ısı daǧılımı saǧladıkları ve yaşam mahallerini ısıttıkları için yüksek hacimli mahallerde (cami, kilise, havalimanı, lobiler vb.) kullanıma son derece uygundurlar. Radyatör uygulamalarında ise artan yüksekliǧe paralel olarak hava hareketlerinin mahalin ısınması üzerindeki olumsuz etkileri büyüyecek ve önemli bir dezavantaj oluşturacaktır.

Çok farklı uygulama seçeneği söz konusudur

Rehau bayisi olarak Yerden ısıtma sistemlerinin duvardan veya tavanda uygulamaları söz konusudur. 

Duvarda yapılan uygulamalar ıslak yani sıvalı uygulamalar olabildikleri gibi, plakalar içinde yapılmış hazır uygulamalar da söz konusudur.

Asma tavanlarda yapılan uygulamalar ise asma alçıpan plakaların içinde döşenmiş hazır modüllerle gerçekleştirilmektedir.

Bunun dışında hangarlar, depolar, fabrikalar gibi alanlarda uygulanan endüstriyel yerden ısıtma, beton ısısı kontrolü sistemi, futbol sahalarının buzlanmasını engellemek için uygulanan çim saha yerden ısıtma, açık alan yerden ısıtma ve buz pateni soǧutma literatürde sıkça karşılaşılan diǧer uygulamalardır. Yerden ısıtma malzemeleri temini konusunda bize ulaşabilirsiniz.